Wat is een klacht?

Wat is een klacht:

Een klacht is een schriftelijke of mondelinge melding (bijvoorbeeld telefonisch, per brief, per klachtenformulier of per e-mail) door een cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger(s) of door een medewerker die ontevreden is over een situatie of (de uitvoering van) bepaalde werkzaamheden binnen de organisatie. Een klacht kan ingediend worden bij ‘Ons Kinderparadijs’ zelf, maar kan ook worden ingediend bij een onafhankelijke organisatie.

Indienen van een klacht bij een vertrouwenspersoon:

Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ hecht er waarde aan dat de cliënten en ouders tevreden zijn over de hulp die wordt geboden. ‘Ons Kinderparadijs’ vindt het van belang dat cliënten en ouders de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met een onafhankelijk persoon indien zij niet tevreden zijn. Ouders en cliënten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ/Zorgbelang Drenthe of met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Klachtenportaal ZORG

AKJ / Zorgbelang Drenthe:

Het AKJ heeft een samenwerking met Zorgbelang Drenthe. Ouders en cliënten kunnen een klacht indienen bij het AKJ, maar kunnen bij hen ook advies of informatie opvragen. De contactpersoon luistert naar u, brengt de situatie in kaart en begeleidt u gedurende het hele klachtentraject. Onze insteek is altijd om er in overeenstemming uit te komen. Uw belang staat daarbij wel op nummer één.

Cliënten kunnen rechtstreeks contact opnemen met Zorgbelang: vertrouwenspersoon@zorgbelang-drenthe.nl).

Ouders kunnen contact op nemen met het AKJ: info@akj.nl. Het AKJ onderzoekt of zij ouders kunnen helpen en zetten de klacht/vraag van ouders anders door naar Zorgbelang Drenthe.

Aanvullende informatie is te vinden op: www.akj.nl en www.zorgbelang-drenthe.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp-zorgbelang-drenthe

Onze zorgboerderij is aangesloten bij klachtenportaal ZORG

  • een klachtenregeling
  • onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • klachtencommissie jeugd
  • klachtencommisie wmo

aansluiting bij de Wkkgz erkende geschilleninstantie PKZ

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen
www.klachtenportaal.nl

`Ons Kinderparadijs werkt ook samen met het Drents Verwijs index om tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben én sneller eenduidigheid in handelen na te streven.
Dit hebben wij verwerkt in de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.`

Indienen van een klacht bij ‘Ons Kinderparadijs’:

Indien de ouder(s) of de cliënt(en) liever eerst contact heeft/hebben met de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, is dit natuurlijk ook mogelijk. Een andere optie is om de klacht in te dienen bij Ivonne Benne (zorgboerin/eigenaar)

‘Ons Kinderparadijs’ wil hierbij benadrukken dat het dus altijd mogelijk is om een klacht in te dienen bij één van de vertrouwenspersonen zonder tussenkomst van ‘Ons Kinderparadijs.

Download hier Privacyverklaring.

Download hier Klachtenregelement.

`Ons Kinderparadijs werkt ook samen met het Drents Verwijs index om tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben én sneller eenduidigheid in handelen na te streven.
Dit hebben wij verwerkt in de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.`

20210110_142411
20201231_144926
20201223_154240
20201220_141131
20201129_150620
20201014_171238
20201014_132348
20200919_164353
20200813_172407
20200806_212355
4
3
20210207_110431
20210723_200954
20210723_163602
20210721_164553
20210717_150354
20210619_153159
20210611_173153
20210530_163302
20210529_210421
20210522_171638
20210522_132451
20210509_112255
20210416_194024
20210327_145401
20210323_163546
20210207_110431
1
TOP